Psychoterapia Gestalt Olkusz oraz Sławków 

Terapia Gestalt to metoda terapii psychologicznej, opracowana przez Fritza Perlsa. Zgodnie z założeniami terapii, podstawowym źródłem problemów psychologicznych człowieka są niezaspokojone w dzieciństwie potrzeby. Mowa tu głównie o potrzebie miłości, a także akceptacji przez rodzinę oraz najbliższe otoczenie pacjenta. Terapia Gestalt, którą prowadzę w Sławkowie wymaga pracy nad ciężkimi emocjami. Podstawowym założeniem terapii Gestalt jest teza, ze wszystko ma psychologiczne znaczenie dla jednostki, a siłą napędową ludzkiego działania jest swoboda do samorozwoju. Osobowość jednostki i najbliższe otoczenie – rodzina, znajomi, praca to siła wzajemnych oddziaływań.

Jak wygląda psychoterapia Gestalt

Podstawową zasadą psychoterapii Gestalt jest fakt, że odbywa się ona „Tu i Teraz”. Skupia się na teraźniejszości, poszukując odpowiedzi na pytanie, jak wydarzenie z przeszłości mają negatywny wpływ na obecne funkcjonowanie. Główną techniką terapii Gestalt jest odtwarzanie przeszłych doświadczeń. Pacjent podczas terapii nie opowiada o wydarzeniach, które miały miejsce w przeszłości, a także nie opowiada się o osobach nieobecnych, których dotyczą te wydarzenia lecz rozmawia się z nimi, przywołując ich z wyobraźni. Psychoterapeuta Gestalt pomaga pacjentowi wyeliminować negatywny wpływ wydarzeń z przeszłości, terapia nie polega na szukaniu przyczyn lecz na odwracaniu ich skutków.  

Psychoterapia Gestalt  dla kogo?

Psychoterapia Gestalt stosowana jest w zaburzeniach osobowości, zaburzeniach neurotycznym, a także zaburzeniach lękowych, psychosomatycznych czy zaburzeniach depresyjnych.