O mnie

Jestem psychoterapeutką w nurcie Gestalt. Ukończyłam całościowe, czteroletnie szkolenie w zakresie psychoterapii w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie. Obecnie jestem w procesie certyfikacji.

Pracuję z osobami dorosłymi, rodzinami, dziećmi i młodzieżą.

Zajmuję się leczeniem zaburzeń osobowości, chorób psychicznych, chorób psychosomatycznych, traum. Pomagam w sposób świadomy poradzić sobie w trudnych momentach życia związanych z kryzysami, takimi jak: strata, choroba w rodzinie, żałoba, rozwód rodziców, oraz innymi powodującymi cierpienie. Pracuję z osobami z dysforią płciową, współpracuję z lekarzami psychiatrii, oraz lekarzami psychiatrii dzieci i młodzieży. Swoją pracę regularnie poddaję superwizji.

Jestem mężatką, mam dwoje dorosłych już dzieci i troje dzieci w wieku nastoletnim, dla których jestem mama zastępczą. Od 2005 roku wraz z mężem zajmujemy się zawodowo rodzicielstwem zastępczym. Pomagamy dzieciom doświadczyć dorosłych, którzy potrafią zaspokoić ich potrzeby, przy których mogą czuć się ważni i szczęśliwi.

Przez cztery lata uczyłam się w Towarzystwie Psychoprofilaktycznym w Warszawie tworzenia i pracy metodą społeczności terapeutycznej. W latach 2010-2018 byłam Liderem Grup Korekcyjnych, które tworzyłam dla dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i niedostosowaniem społecznym. 

Obecnie pracuję w Centrum Zdrowia Dziecka i Rodziny w Sosnowcu, gdzie prowadzę psychoterapie indywidualne, grupowe, grupy wsparcia dla rodziców, oraz Oddział Dzienny.

Pacjentów dorosłych zapraszam do gabinetu w Sławkowie.

Jestem osobą wrażliwą, szczerą i autentyczną. Pasjonuję się muzyką, graniem, śpiewaniem, słuchaniem i tańcem. Lubię kontakt z przyrodą, ogniska i długie spacery.