O mnie

Jestem pedagożką i psychoterapeutką Gestalt. Studentką czwartego roku całościowego kursu psychoterapii w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie. Pracuję w podejściu humanistyczno-egzystencjalnym. Określam siebie jako humanistkę, poszukującą i pogłębiającą swoją świadomość. Psychoterapię traktuję jak podróż. Klient w moim towarzystwie przygląda się różnym aspektom swojego życia, przez co w konsekwencji może podejmować świadomie decyzje. Patrzę na klienta w sposób fenomenologiczny, gdzie ważne są dla mnie jego myśli, uczucia i to, co wypływa z ciała. Ciało jest bardzo pomocne w odnajdywaniu siebie. W ciele zapisane są wszystkie doświadczenia jakie przeżywaliśmy, nawet te wczesnodziecięce. To, co wyparliśmy z psychiki ludzkiej, by chronić siebie, ciało pamięta i może być dla nas drogowskazem. Psychoterapia Gestalt zajmuje się integracją tego co w myślach, uczuciach i ciele. Wszystko po to, by żyć w zdrowiu i poczuciu szczęścia.


Pracuję z osobami dorosłymi, dziećmi i młodzieżą. Posiadam wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu terapii indywidualnej i grupowej dzieci, młodzieży, dorosłych oraz rodzin. Pracuję także z rodzinami adopcyjnymi i zastępczymi. Praktykę kliniczną odbyłam w szpitalu na oddziale dziennym dla dorosłych w Siemianowicach Śląskich. Na co dzień prowadzę gabinet psychoterapii Relacja w Sławkowie, oraz pracuję w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży przy Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu, gdzie prowadzę psychoterapie indywidualne, rodzinne, grupy wsparcia dla rodziców oraz psychoterapie grupowe na Oddziale Dziennym z młodzieżą. Swoją pracę systematycznie poddaję superwizji.

Więcej o mnie i moim podejściu do psychoterapii:

Prywatnie jestem mężatką, matką dwójki dorosłych już dzieci, oraz od 16 lat zawodowym rodzicem zastępczym. Będąc mamą zastępczą miałam pod swoją opieką kilkanaścioro dzieci z problemami emocjonalnymi, jak również psychicznymi. Doświadczyłam w codzienności domowej ich złości, frustracji, agresji, strachu, cierpienia oraz poczucia osamotnienia i pustki. Otrzymałam od nich wiedzę o nich samych, na temat tego, czego potrzebują i jak można im pomóc. Dzięki temu doświadczeniu mam szczególne podejście w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Przez okres 6 lat pracowałam w Stowarzyszeniu na Rzecz Rodziny i Zastępczego Rodzicielstwa Nowy Dom w Siemianowicach Śląskich, gdzie byłam liderem grup korekcyjnych, wychowawcą i terapeutką korekcyjną. Utworzyłam dwie grupy korekcyjne dla dzieci i młodzieży, z podziałem na wiek uczestników oraz ich indywidualne potrzeby. W grupie pracowałam metodą społeczności terapeutycznej, której nauczyłam się w Towarzystwie Psychoprofilaktycznym w Warszawie. W pracy z grupą stawiam na poczucie sprawczości, branie odpowiedzialności za siebie i innych, pełne zaangażowanie, autentyczność i szczerość. To, co przynosi nam ulgę i ukojenie każdego dnia, to umiejętność autentycznej, szczerej komunikacji i wyrażania siebie. W stowarzyszeniu Nowy Dom, prowadziłam również środowiskową pomoc z rodzinami zastępczymi, głównie spokrewnionymi, szkolenia dla rodziców zastępczych oraz grupy wsparcia dla rodziców zastępczych. Mam doświadczenie w pracy jako asystent rodziny oraz w świetlicy środowiskowej. 

W mojej pracy psychoterapeutycznej opieram się głównie na relacji, którą tworzymy wspólnie z klientem. Doświadczenia związane z przyjmowaniem dziecka do rodziny w różnym wieku i w różny sposób skrzywdzonego pomagają mi w sposób naturalny nawiązać bliską relację z osobą potrzebującą pomocy. Mam zrozumienie tego, co zostało "usztywnione" i jaka jest potrzeba przepracowania tego usztywnienia w doświadczeniu korektywnym, niezależnie od tego w jakim wieku jest klient. Moją szczególną umiejętnością jest rozpoznawanie w dorosłym już człowieku cierpienia małego dziecka oraz zaspokajanie jego potrzeb w tu i teraz.


Frederik Salomon Perls - twórca terapii Gestalt głosił, że "człowiek staje się tym, kim jest, a nie tym kim chciałby być". Prawdziwa zmiana zachodzi wtedy, gdy całkowicie poznamy i zaakceptujemy siebie oraz mamy świadomość tego, co w tu i teraz zachodzi. Wtedy możemy świadomie i z pełną odpowiedzialnością podejmować decyzje za swoje życie.


W swojej pracy wybiegam również w stronę duchowości, podczas psychoterapii szukamy wspólnie tego, co naprawdę cieszy mojego klienta. Moja pierwsza terapeutka pozostawiła we mnie ciekawość i chęć do rozważania i analizowania teorii Junga.

Dla swojej przyjemności cieszę się muzyką. Od dziecka gram na pianinie, instrumentach perkusyjnych, dętych i śpiewam. Od dwóch lat uczę się gry na gitarze, a ostatnią moją pasją jest drewniany flet altowy, który swoim dźwiękiem ubogaca letnie spotkania towarzyskie przy ognisku. Uwielbiam muzykę afrykańską, misy tybetańskie, bębny. Jako sport traktuję w swoim życiu spacer i taniec spontaniczny, a dla wyciszenia swoich myśli stosuję medytacje. W życiu kieruję się dążeniem do lekkości, przyjemności i satysfakcji. Odnajdywanie kobiecości, rozumienie siebie i cieszenie się tym, jest moim sensem w życiu. Lubię dzielić się z innymi tym wszystkim, co mam. Relacje z ludźmi dają mi siłę, ubogacają mnie. Cenię sobie czas spędzany z mężem, rodziną i przyjaciółmi. 

 

 

Kursy i szkolenia

 • Szkolenie Psychoterapii Gestalt w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie
 • Studium Reintegracji Społecznej w Towarzystwie Psychoprofilaktycznym w Warszawie
 • Studium Metod Psychokorektywnych w TTP w Warszawie
 • Studium Pracy z Rodziną w TTP w Warszawie
 • Kryzys suicydalny. Próby samobójcze wśród dzieci i młodzieży
 • Podstawy terapii traumy w pracy z dziećmi i młodzieżą
 • Szkolenie w zakresie specjalistycznej rodzinnej opieki zastępczej "Drugi Dom"
 • Sandplay - Terapia w piaskownicy
 • Style przywiązania dzieci a zachowania
 • Budowanie poczucia wartości dzieci w rodzinach zastępczych
 • Nabycie i rozwój niezbędnych umiejętności rodziny zastępczej - potrzeby edukacyjne dzieci w kompensowaniu opóźnień edukacyjnych i rozwijaniu zainteresowań
 • Bezpieczna więź jako czynnik chroniący - o zaburzeniach relacji przywiązania u dzieci
 • Obowiązki pracowników oświaty oraz służby zdrowia w sytuacji podejrzenia przemocy w rodzinie
 • Kontrakt jako element pracy korekcyjnej z dzieckiem przyjętym do opieki zastępczej
 • Szkolenie Pride
 • Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej