Psychoterapia młodzieży - to cotygodniowe spotkania młodego człowieka w wieku 14-18 roku życia, który ma problemy szkolne, z zachowaniem i emocjami. W gabinecie psychoterapii Relacja pracuję również z młodzieżą z zaburzeniami osobowości, po hospitalizacji na oddziale psychiatrycznym, w trudnych momentach życia, np. rozwód rodziców, w procesie odnajdywania tożsamości płciowej oraz innych, które niepokoją dziecko, rodzinę, czy wychowawców. Psychoterapia młodzieży jest szczególnie ważna i delikatna, gdyż odbywa się w czasie, w którym następuje zmiana młodego człowieka w osobę dorosłą i często towarzyszy przy tym trudna relacja pomiędzy dzieckiem, a jego rodzicami, wynikająca z jego potrzeby indywidualności i odrębności. Psychoterapeuta jest tutaj sojusznikiem dziecka, jednak rolą psychoterapii jest włączenie nowych zachowań do sytemu rodzinnego. W gabinecie psychoterapii Relacja pracuję z młodzieżą, włączając do pracy również rodzinę.